bgeramerz-1

cs6uni-2

bassistant14-2

دانلود بازی 14 Farming Simulator برای اندروید


نویسنده: Masoudتاریخ انتشار: 07-24-14بدون دیدگاه

FARMING

 

در این بازی یک مزرعه برزگ در اختیار شما قرار می گیرد و شما بایدا به کارهایی مانند دسته کردن یونجه، جمع آوری بذر گیاهان و کاشت آنان، هرس گیاهان، جمع آوری یونجه برای گاو و گوسفندانتان، رانندگی تراکتور و … مشغول شوید.  در این بازی تمام کارهای ممکن در یک مزرعه برای شما کاملا شبیه سازی شده است.